Opis

Predstavljala se kao reporterka Nola Dalas. Išla je u zatvor, u javne kuće, s kraja na kraj države, svuda gde joj se činilo da postoji dobra priča, a zapravo je bila bogata naslednica Kristijana Montgomeri Matison. Kada je pokušala da osujeti podvalu misionara i dovela svoj život u najozbiljniju opasnost do tada, njen otac je poslao dvojicu odabranih muškaraca da je otmu, jer je znao da drugačije ne bi pošla kući. Ideja mu je bila da se Kristi na tom putovanju zaljubi i konačno skrasi uz muža i decu.

Dok su putovali kroz neprohodne predele, jedan gospodin i jedan fatalno zgodan osuđenik borili su se svako sa svojim demonima. Jedan je želeo da osvoji njeno bogatstvo, a drugi se opirao da ne osvoji njeno srce. Nažalost, ili na sreću, Kristi je odabrala, ali da li je odabir onakav kakav je trebalo da bude?