Opis

Pukovnik Bartolomju Džejms vratio se u London nakon desetogodišnjeg ratovanja, i fizički i psihički povređen, i pronašao utočište u Somersetovom klubu, poput mnogih njemu sličnih. Nakon užasnog masakra u Indiji, iz kog je izašao kao jedini preživeli, postao je grub, nepristojan i neprijateljski nastrojen prema svima. Ipak, jedna mlada dama, Tereza Veler, koja je anonimno izdala Damski vodič za pristojno ponašanje, suprotstavila mu se na jednoj večeri i time prekršila sva pravila koja je godinama zastupala.

Iznenađen, ali i zaintrigiran, pukovnik joj nije zamerio, već je shvatio da je ta dama probila oklop u koji je pokušao da se sakrije. Iskoristio je trenutak da je poljubi i tako poljulja sve njene planove o srećnoj udaji za nekog finog i bogatog plemića. Bilo je nešto u ovom pomalo divljem čoveku što je teralo Terezu da počne da razmišlja šta sve nije tačno u njenom Vodiču za pristojno ponašanje