Opis

Nakon što je pronađen Ključ svetlosti, Dejna, Zoi i Melori, sada već prijateljice i ortakinje, znale su da se potraga mora nastaviti. Za ovaj zadatak njih tri su odabrane smrtnice i samo je bilo pitanje koja će sledeća tražiti ključ. Nakon što je Dejna izvukla obeleženi kamenčić, krenula je druga potraga – četiri duge nedelje da se pronađe Ključ mudrosti. Da upotrebi sve svoje znanje i mudrost iz svih knjiga koje je pročitala, da se suoči sa svim izazovima i iluzijama zlog čarobnjaka Kejna, nije ni blizu bilo teško kao susret sa sopstvenom prošlošću.

Džordan Houk, ljubav njenog života, nakon dve godine zabavljanja ostavio je bez reči i otišao. I taman kada je mislila da je prebolela, Džordan, sada već poznati pisac, vratio se u njen grad i u njen život, spreman da joj pomogne u potrazi, ali i da ispravi grešku iz mladosti. Tako Dejna nehotice započinje svoju misiju potrage za ključem, ali i za sopstvenom dušom…