Opis

Bio je sunčan prolećni dan. Sluge su užurbano završavale i poslednje pripreme. Gomile prijatelja i rođaka utrkivale su se da zauzmu što bolje mesto u Njuborškoj opatiji. Sve je bilo veselo, okićeno i spremno za venčanje mladog grofa od Njubora i njegove davno obećane rođake Loren. U trenutku kada je u crkvu trebalo da kroči nevesta, pojavila se – ona, Lili, i krenula ka oltaru. Muk koji je zavladao prekinuo je sâm grof izjavivši da je žena koja se pojavila – njegova supruga. Tačnije, njegova mrtva supruga, ili je bar mislio da je mrtva…
Ko je bila devojka koja je došla nepozvana, nepripadajuća i nespremna da preuzme na svoja pleća teret koji je nosilo ime i titula početkom XIX veka, saznajte u ovom uzbudljivom romanu, punom strasti i ljubavi.